Section1
Warszawa: demonstracja przed procesem Statkiewicza i Cichanouskiego
Wszystkie Plakat ze zdjęciem Siarhieja Cichanouskiego Foto: Agnieszka Kamińska, PolskieRadio24.pl