Section1
Putin i Łukaszenka na manewrach Zapad 2013
Wszystkie Foto: