Section1
Nobel dla białoruskiej pisarki Swietłany Aleksijewicz
Wszystkie Białoruska prasa o nagrodzie Nobla dla Swietłany Aleksijewicz Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio