Section1
Wykład noblowski Swietłany Aleksijewicz
Wszystkie Białoruska pisarka Swietłana Aleksijewicz podczas wykładu noblowskiego Foto: PAP/EPA/FREDRIK SANDBERG/TT