Section1
13 września - Inauguracja Sezonu Artystycznego
Wszystkie Michał Klauza Foto: Wojciech Kusiński/PR