Section1
13 września - Inauguracja Sezonu Artystycznego
Wszystkie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i Olga Pasiecznik Foto: Wojciech Kusiński/PR