Aleksander Tansman - warsztat kompozytora

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2014 15:02
15 listopada w Muzeum Miasta Łodzi otworzona zostanie wystawa, wpisująca się w cykl stałych wystaw zatytułowanych Panteon Wielkich Łodzian.
Aleksander Tansman z Anną Eleonorą Brociner, lata 20. XX w.
Aleksander Tansman z Anną Eleonorą Brociner, lata 20. XX w.Foto: Wikimedia/CC

Cykl ukazuje sylwetki znakomitych artystów związanych z Łodzią: Jana Karskiego, Władysława Reymonta, Juliana Tuwima, Jerzego Kosińskiego, Karla Dedeciusa, Artura Rubinsteina oraz Aleksandra Tansmana.

Swoje miejsce w Muzeum Miasta Łodzi Aleksander Tansman znalazł już w 1996 roku, jednak z uwagi na zmieniające się wymogi nowoczesnego muzealnictwa wystawa wymagała modernizacji. Prowadzona na ekspozycji narracja odwołuje się do pięciolinii i symbolizuje pięć kategorii. Czas - który niczym metrum w muzyce porządkuje wszystkie wydarzenia. Polak – bo Tansman zawsze czuł się Polakiem i stąd wypływały główne cechy jego twórczości. Obywatel świata – bo odwiedził wiele krajów i wszędzie czuł się dobrze, a żadne miejsce nie wydawało mu się nieodpowiednie. Artysta – bo muzyka była główną treścią jego życia. Człowiek – bo muzyka to przede wszystkim ludzkie emocje. Ekspozycja ukazuje i dowartościowuje dziedzictwo muzyczne pozostawione Polsce przez Aleksandra Tansmana – przywołuje postać kompozytora, historię jego życia i twórczości.