Biografie niezwykłe: Anna Achmatowa "Spalone wiersze"

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2009 15:16
23 czerwca 2009, godz. 21:30

Audycja Hanny Szof i Witolda Malesy o życiu znakomitej poetki rosyjskiej Anny Achmatowej.

Tematem słuchowiska, które powstało w oparciu o zapisy rozmów z poetką, które przeprowadziła z nią Lidia Czukowska, jest życie Achmatowej w przedrewolucyjnej Rosji, a także życie w czasach stalinowskiego reżymu.

Występują: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Romantowska, Adam Ferency, Krzysztof Gosztyła i inni. Reżyseria Waldemara Modestowicza. 

Jest to nagranie archiwalne a słuchowisko powtarzamy z okazji 120. rocznicy śmierci poetki.