Section1
Paradoksy Okrągłego Stołu
Wszystkie Antoni Dudek i Leszek Moczulski Foto: Grzegorz Śledź/PR2