Section1
Paradoksy Okrągłego Stołu
Wszystkie Andrzej Celiński Foto: Grzegorz Śledź/PR2