Section1
W tyglu kultury: Jarosław Iwaszkiewicz
Wszystkie dr hab. Marek Cichocki, Tomasz Stefanek, Radosław Romaniuk, Mateusz Matyszkowicz i Barbara Schabowska Foto: Grzegorz Śledź / PR2