Section1
W tyglu kultury: Jarosław Iwaszkiewicz
Wszystkie Studio im. Władysława Szpilmana Foto: Grzegorz Śledź / PR2