Section1
W tyglu kultury: Jarosław Iwaszkiewicz
Wszystkie dr hab. Marek Cichocki, Tomasz Stefanek i Radosław Romaniuk Foto: Grzegorz Śledź / PR2