Section1
Spotkanie ze Stanisławem Soyką
Wszystkie Jerzy Kisielewski Foto: Grzegorz Śledź/PR2