Section1
Spotkanie ze Stanisławem Soyką
Wszystkie Foto: Grzegorz Śledź/PR2