Section1
"Córy Renu" w TR Warszawa
Wszystkie Magdalena Kuta, Mirosław Konarowski, Maria Maj Foto: Grzegorz Śledź/PR2