Section1
"Córy Renu" w TR Warszawa
Wszystkie Joanna Osyda, Magdalena Kuta Foto: Grzegorz Śledź/PR2