Section1
"Córy Renu" w TR Warszawa
Wszystkie Adam Woronowicz, Joanna Osyda, Magdalena Kuta, Mirosław Konarowski, Maria Maj, Sandra Korzeniak Foto: Grzegorz Śledź/PR2