Section1
Norman Davies w "Klubie Ludzi Ciekawych Wszystkiego"
Wszystkie Norman Davies Foto: Grzegorz Śledź/PR2