Section1
Konferencja prasowa przed 19. "Nową Tradycją"
Wszystkie Mateusz Dobrowolski (współpracownik RCKL), Magdalena Tejchma (dziennikarka Programu 2 PR), Piotr Kędziorek (dziennikarz Programu 2 PR), Anna Szewczuk-Czech (kierownik RCKL, Program 2 PR), Małgorzata Małaszko-Stasiewicz (dyrektor Programu 2 PR), Jacek Hawryluk (zastępca dyrektora Programu 2 PR) oraz Anna Borucka-Szotkowska (dziennikarka Programu 2 P Foto: Grzegorz Śledź/PR2