Section1
Jarosław Thiel w "Five o'clock"
Wszystkie Aleksandra Rupocińska Foto: Wojciech Kusiński/PR