Section1
Jarosław Thiel w "Five o'clock"
Wszystkie Aleksandra Rupocińska, Jarosław Thiel i Agata Kwiecińska Foto: Wojciech Kusiński/PR