Section1
Jarosław Thiel w "Five o'clock"
Wszystkie Aleksandra Rupocińska i Karolina Szewczykowska Foto: Wojciech Kusiński/PR