Section1
"IV Symfonia" Mendelssohna przed Trybunałem
Wszystkie Gospodarz audycji Jacek Hawryluk Foto: Wojciech Kusiński/PR