Section1
Płytowy Trybunał przesłuchuje "West Side Story" Bernsteina
Wszystkie Od lewej: Andrzej Sułek, Kacper Miklaszewski, Jacek Hawryluk i Wojciech Michniewski Foto: Piotr Piorun