Section1
Wielkie Splendory przyznane!
Wszystkie Foto: W.Kusiński/PR