Section1
Wielkie Splendory przyznane!
Wszystkie Laureatami Honorowego Wielkiego Splendora, nagrody przyznawanej okazjonalnie za całokształt dorobku w dziedzinie twórczości radiowej, zostali Maria Chludzińska i Jacek Snopkiewicz. Snopkiewicz to dziennikarz, reporter i dramaturg. Foto: fot. W.Kusiński/PR