Section1
Wielkie Splendory przyznane!
Wszystkie Janusz Zaorski Foto: Wojciech Kusiński/PR