Section1
Trans-Fuzja w Dwójce
Wszystkie Cezary Duchnowski Foto: Grzegorz Śledź/PR