Section1
Trans-Fuzja w Dwójce
Wszystkie Agata Zubel Foto: Grzegorz Śledź/PR