Section1
Trans-Fuzja w Dwójce
Wszystkie Katarzyna Moś Foto: Grzegorz Śledź/PR