Section1
"Nowa Tradycja" 2013 - drugi dzień Konkursu (18 maja, sobota)
Wszystkie Lesja Foto: Grzegorz Śledź/PR2