Section1
"Nowa Tradycja" 2013 - drugi dzień Konkursu (18 maja, sobota)
Wszystkie Piotr Janiec (Sztetl) Foto: Grzegorz Śledź/PR2