Section1
Podróż sentymentalna
Wszystkie Janina Sztompkówna, pierwsza spikerka Polskiego Radia nadaje w eter w 1926r., fotografia z Archiwum Polskiego Radia Foto: Archiwum Polskiego Radia