Section1
Pierwszy numer "Kultury" po wprowadzeniu stanu wojennego
Wszystkie Okładka "Kultury" wydanej w Paryżu po wprowadzeniu stanu wojennego Foto: Instytut Literacki, Paryż 1982