Section1
Ryszard Kukliński na zdjęciach
Wszystkie Kukliński pomiędzy dowódcą wojsk Układu Warszawskiego, marszałkiem Wiktorem Kulikowem (z lewej) i szefem sztabu, gen. Anatolijem Gribkowem (z prawej), podczas posiedzenia komitetu ministrów obrony w Bukareszcie w grudniu 1980 roku. Niedługo potem Kukliński przekazał CIA wiadomość o przygotowaniach stanu wojennego. Foto: źródło: "Ryszard Kukliński życie ściśle tajne", Benjamin Weiser, Świat Książki