Section1
Ryszard Kukliński na zdjęciach
Wszystkie Warszawa, grudzień 1970 roku. Kukliński podaje do podpisu sowieckiemu ministrowi obrony Dmitrjowi Ustinowi tzw. statut na czas wojny. Porozumienie to formalnie przekazywało Sowietom dowództwo nad polskimi silami zbrojnymi na wypadek wojny. Foto: źródło: "Ryszard Kukliński życie ściśle tajne", Benjamin Weiser, Świat Książki