Nowe Technologie

VDSL idzie do przodu

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2013 22:37
Alcatel-Lucent poinformował, że zainstalował milionową linię wyposażoną w technologię VDSL2 Vectoring. Jest to najnowsza technologia DSL, która pozwala operatorom telekomunikacyjnym udostępniać klientom wyjątkowo szybkie łącza szerokopasmowe poprzez modernizację istniejącej infrastruktury dostępowej opartej na łączach miedzianych.
VDSL
VDSL

Szybkiego udostępnienia takich łączy szerokopasmowych domagają się od operatorów z całego świata zarówno klienci, jak i decydenci. Celem długofalowym są wprawdzie światłowodowe łącza abonenckie (ang. fiber-to-the-home, FTTH), jednak wielu operatorów dostrzega potrzebę wdrożenia w bliższym terminie dodatkowych technologii w ramach realizacji celów związanych z zapewnianiem łączności szerokopasmowej.

Technologia VDSL2 Vectoring, wprowadzona na rynek przez Alcatela-Lucenta pod koniec 2011 r., sprawiła, że DSL znów wrócił do łask. Umożliwia ona operatorom przesyłanie danych do klienta na odległość do 400 m przez istniejące łącza miedziane z szybkością 100 Mb/s. Szybkość ta jest równa lub nawet większa od docelowej szybkości transmisji określonej przez legislatorów krajowych i regionalnych. Nowa technologia umożliwia operatorom zapewnienie takiej samej szybkości transmisji przez łącza o różnej jakości.

Alcatel-Lucent dostarczył łącza z technologią VDSL2 Vectoring już 11 operatorom, w tym firmom Belgacom i Telekom Austria. Alcatel-Lucent jest też zaangażowany w ponad 40 testów. Są to m.in. testy na rzecz operatorów takich jak TDC Denmark, China Telecom i P&T Luxembourg. W tym ostatnim przypadku są to pierwsze na świecie połączone testy technologii VDSL2 Vectoring i VDSL2 Bonding ― druga z tych technologii pozwala podwoić odległość, na jaką można dokonywać transmisji z szybkością 100 Mb/s.

Dane potwierdzające czołową pozycję Alcatela-Lucenta na rynku technologii VDSL2 Vectoring pochodzą z Raportu nt. technologii VDSL2 Vectoring opublikowanego przez firmę analityczną Broadbandtrends. Równolegle z ukazaniem się tego raportu Alcatel-Lucent opublikował także infografikę na temat technologii VDSL2 Vectoring.

Na potrzeby tego raportu firma Broadbandtrends przeprowadziła ocenę ośmiu dostawców pod kątem różnych kategorii, takich jak dostępność produktu, funkcje systemowe, testy i rzeczywiste doświadczenia wdrożeniowe. Firma Alcatel-Lucent uzyskała ocenę najwyższą ze wszystkich badanych dostawców ― otrzymała najlepsze noty we wszystkich kategoriach, zdecydowanie wyróżniając się na tle konkurencji pod względem faktycznych doświadczeń w zakresie wdrażania.

Raport firmy Broadbandtrends nt. technologii VDSL2 Vectoring zawiera też pierwsze oceny zapotrzebowania rynku na vectoring. Przewiduje się, że będzie on stosowany we wszystkich liniach VDLS2 udostępnianych od roku 2014, zaś w 2017 r. łączna liczba zainstalowanych linii wyposażonych w tę funkcję wyniesie 59 mln. Alcatel-Lucent realizuje testy technologii VDSL2 Vectoring we wszystkich zakątkach świata, co dowodzi, że zainteresowanie nią ma charakter globalny.

Informacje o technologii VDSL2 Vectoring Alcatela-Lucenta

Technologia VDSL2 Vectoring Alcatela-Lucenta bazuje na opracowanych przez firmę produktach z rodziny ISAM, które zostały już wdrożone przez ponad 250 operatorów i stanowią podstawę ponad 90 projektów w technologii VDSL2. Wykorzystano w niej technologię eliminacji szumów, która pozwala usuwać przesłuchy między wieloma łączami miedzianymi wchodzącymi w skład wiązki kablowej. Dzięki temu każde z takich łączy może pracować z najwyższą możliwą jakością i zapewniać dużą szybkość transmisji. Przesłuchy to jedna z najpoważniejszych przeszkód utrudniających uzyskanie dużej szybkości transmisji w sieciach opartych na łączach miedzianych.

 autor: Mariola Czapkiewicz