Nowe Technologie

Dobre oceny ERP

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2013 07:56
Wg najnowszego ERP Report, przygotowanego przez Panorama Consulting Solutions - 86 proc. konsumentów pozytywnie ocenia działanie ERP.
Dobre oceny ERP

Największym zainteresowaniem nadal cieszy się oprogramowanie instalowane w modelu on-premises (korzysta z nich 61 proc. badanych firm), podczas gdy po rozwiązania chmurowe i typu SaaS sięga łącznie 26 proc. przedsiębiorców (odpowiednio 12 proc. i 14 proc.).

Systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning, Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) mają za zadanie integrowanie wszystkich tradycyjnych obszarów operacyjnych firmy, m.in. finansów i księgowości, zarządzania kadrami i płacami, operacji logistycznych, zakupów i sprzedaży czy zarządzania jakością. Przedsiębiorcy, którzy już skorzystali z systemów ERP zwracają uwagę na ich kluczowe zalety, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie firmy. W badaniu Panorama Consulting z 2013 r. ogólną funkcjonalność ERP pozytywnie oceniło 68 proc. ankietowanych, z kolei aż połowa badanych stwierdziła, że zaletą systemów ERP jest zaspokajanie potrzeb biznesowych firm.

  • Na rynku globalne widać kolejne efekty rosnącej popularności zarządzania zasobami. Według ubiegłorocznych badań Unisphere Research, przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, aż 71 proc. badanych tamtejszych firm nie tylko korzystało z ERP, ale także planowało bądź finalizowało rozszerzanie jego użycia w procesach działania przedsiębiorstwa. Szczególnie pożądanym rozwiązaniem w systemach planowania zasobów są zaawansowane narzędzia analityczne typu Business Intelligence. Są to rozwiązania pozwalające na przekształcanie danych w informacje, statystyki czy raporty, na podstawie których firmy mogą szybko wnioskować o swoich wynikach i zwiększać przewagę konkurencyjną. Jak szacował w tym roku Gartner, rynek BI będzie rósł rokrocznie o 10 proc.
  • Wśród obaw, jakie towarzyszą firmom przed wprowadzeniem ERP dominuje lęk przed zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń (Panorama Consulting, 2013 r.). Jest on jednak nieuzasadniony, bo dzięki zastosowaniu zaawansowanego oprogramowania ERP przedsiębiorstwa mogą osiągać dużo większe korzyści, niż działając na tradycyjnych systemach. Oprogramowanie biznesowe może być też idealnie dopasowane do potrzeb konkretnego klienta.

Przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem systemów ERP zazwyczaj nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat tego, jak przebiega sam proces wdrożenia. Zwykle jest on kilkuetapowy. W fazie początkowej każdy dostawca przeprowadza staranny wywiad z przedsiębiorcą, dotyczący jego wymagań, oczekiwań względem systemu, ale też potrzeb i charakterystyki samej firmy. Najważniejsza dla powodzenia projektu jest szczegółowa analiza procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa. Pozwala ona na dopasowanie systemu ERP w taki sposób, aby jak najlepiej spełniał swoje funkcje. Z badania Panorama Consulting (2013) dotyczącego zarządzania reformą systemu wynika, że przedsiębiorcy najchętniej przeprowadzają ją przy użyciu szkoleń oraz regularnych spotkań i dyskusji z całym zaangażowanym w nią zespołem.

Kolejnym etapem implementacji systemu jest wdrożenie jego wersji testowej i przeszkolenie pracowników, które kończy się wprowadzeniem odpowiednich poprawek i uruchomieniem jego ostatecznej wersji. Z reguły długość okresu implementacji trwa kilkanaście miesięcy, a średni okres zwrotu inwestycji trwa niewiele ponad dwa lata.

ERP jako SaaS

Spośród opcji proponowanych przez wykonawców oprogramowania ERP największą popularnością cieszą się rozwiązania SaaS – czyli oprogramowania jako usługi.

  • Według analiz TechNavio globalnej firmy badawczej specjalizującej się w raportach dotyczących rynku technologii, rynek ERP opartego na modelu Software-as-a-Service będzie rósł w latach 2011-2015 o ponad 14 proc. rocznie. W ostatnim czasie na znaczeniu zyskują również procesy chmurowe. Są one bardziej efektywne, niż tradycyjne narzędzia, a także tańsze. Klient otrzymuje dzięki nim wszystkie niezbędne funkcjonalności i oprogramowanie, jakiego w danej chwili potrzebuje, bez potrzeby dbania o licencję czy instalację specjalnego oprogramowania – programy działają na serwerze dostawcy. Użytkownik płaci tylko za każdorazowe użycie wtedy, kiedy jest to niezbędne. Chmura zyskuje zwolenników dzięki temu, że pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności, a dzięki nowym rozwiązaniom, jest też bardzo bezpieczna.

 

 autor: Jan Petersen

Czytaj także

Raport o wpływie ERP na poziom obsługi klienta

Ostatnia aktualizacja: 20.07.2013 13:41
Epicor poinformował o wynikach raportu IDC Manufacturing Insights, które dowodzą jak duże znaczenie dla odnoszących sukcesy firm z sektora produkcyjnego ma strategia zorientowana na klienta.
rozwiń zwiń