Nowe Technologie

Płynne zarządzania danymi w chmurze

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2013 07:14
Nowe produkty i rozwiązania integrowane przez partnerów z wykorzystaniem klastrowego systemu Data ONTAP stanowią podstawę systemu do zarządzania pamięcią masową i danymi oraz umożliwiają klientom bezpieczne przejście do architektury chmury hybrydowej
chmura hybrydowa
chmura hybrydowa

Dyrektorzy ds. informatyki w przedsiębiorstwach w coraz mniejszym stopniu zajmują się budową i prowadzeniem centrów przetwarzania danych, wchodząc w rolę pośredników zapewniających aplikacje i usługi. Wdrażają nowe technologie i modele, oferując szybsze, tańsze i bardziej inteligentne usługi IT, a jednocześnie zwiększając szybkość reakcji oraz konkurencyjność firm.

Głównym elementem tych doniosłych zmian w sferze IT jest przetwarzanie danych w chmurach publicznych. Organizacje coraz częściej integrują usługi chmur publicznych , co pozwala oferować  przewidywalne koszty, szybsze udostępnianie usług i nieograniczoną skalę. Coraz więcej firm bierze pod uwagę środowiska chmur hybrydowych dla optymalizacji kosztów, lepszego wykorzystania szans i łagodzenia ryzyka. W takiej sytuacji niezbędny jest sprawny przepływ danych przez chmury różnych rodzajów — od prywatnych przez publiczne po hybrydowe. Działy IT muszą tymczasem zachować kontrolę niezbędną do centralnego zarządzania danymi i przenoszenia ich pomiędzy rozproszonymi zasobami w chmurze.

Firma NetApp rozszerzyła dziś strategię płynnego zarządzania zasobami w dowolnych konfiguracjach chmur prywatnych oraz publicznych i zobowiązała się do jej realizacji. Strategia ta oparta jest na wykorzystaniu przodującego na świecie systemu pamięci masowej Data ONTAP, uniwersalnej platformy danych dla zróżnicowanych środowisk chmurowych. Data ONTAP umożliwi dynamiczny transfer danych między wszystkimi chmurami i zapewni klientom bogaty wybór aplikacji, technologii oraz partnerów oferujących rozwiązania w chmurze. Już teraz ponad 175 dostawców usług przetwarzania danych w chmurze dostarcza usługi oparte o system Data ONTAP. IDC określiło NetApp Data ONTAP przodującym na świecie systemem  pamięci masowej.

Firma NetApp zaprezentowała dziś wizję płynnego zarządzania zasobami w dowolnych konfiguracjach chmur prywatnych oraz publicznych. Idea opiera się na trzech strategicznych filarach:

  • Budowie uniwersalnej platformy danych z systemem Data ONTAP, który ułatwia zarządzanie rozproszonymi zasobami w chmurze. Data ONTAP opiera się na 20 latach innowacji, aby zapewnić klientom wspólne dane i bezproblemowe łączenie zasobów w chmurze. NetApp w większym stopniu zintegruje swoje oprogramowanie z dotychczasowymi i przyszłymi rozwiązaniami do chmur prywatnych, a także dla dostawców chmur oraz usług chmurowych przeznaczonych dla szerokiej skali odbiorców. Pomoże to klientom w optymalizacji dostarczania aplikacji i usług IT, a także w wykorzystaniu szybkości, elastyczności i ekonomiczności chmur publicznych.
  • Wprowadzeniu dynamicznego transferu danych między zasobami w chmurze przechowywanymi na miejscu i na zewnątrz firmy. W celu ułatwienia przenoszenia danych i obciążeń między różnymi instancjami systemu Data ONTAP w środowiskach wielochmurowych NetApp wykorzysta swój uniwersalny kontener danych. Zwiększy to efektywność pracy IT i umożliwi powstawianie innowacyjnych architektur chmur hybrydowych.
  • NetApp będzie nadal oferować klientom bogaty wybór technologii, aplikacji oraz usługodawców chmur publicznych. Umożliwi im to dobieranie odpowiednich rozwiązań do własnego środowiska w chmurze. W ciągu najbliższych miesięcy NetApp wraz z partnerami z całego świata zaprezentuje nowe rozwiązania przyspieszające przejście do architektury chmur hybrydowych. Będą one zapewniać głębszą integrację aplikacji biznesowych w chmurze, nowe, ujednolicone architektury referencyjne, bezpieczne mechanizmy kopii zapasowych w chmurze oraz rozwiązania do przywracania działania po awarii.

Uniwersalna platforma danych oparta na klastrowym systemie Data ONTAP

Coraz więcej działów IT uzupełnia architekturę chmury prywatnej o usługi chmury publicznej. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, klastrowy system Data ONTAP firmy NetApp stanowi wspólną platformę pamięci masowej i zarządzania danymi, która obejmuje wszystkie zasoby w chmurze. System ten jest dostępny w zoptymalizowanych macierzach dyskowych (FAS) firmy NetApp,  sprzęcie innych producentów (seria V), ujednoliconych infrastrukturach (FlexPod®), a także jako wirtualne urządzenie pamięci masowej do popularnych napędów dyskowych (Data ONTAP Edge). Klastrowy system Data ONTAP stanowi elastyczną i wydajną platformę pamięci masowej, która działa bez zakłócania pracy użytkowników i zapewnia niemal nieograniczoną skalowalność.

  • W ciągu najbliższych miesięcy firmy NetApp i Cisco pogłębią integrację klastrowego systemu Data ONTAP z ujednoliconą infrastrukturą FlexPod, wprowadzając nowe architektury referencyjne przeznaczone dla mających wielu dzierżawców środowisk o wielkiej skali. Inspiracją do opracowania nowych funkcji były sukcesy ponad 2400 klientów, którzy przy użyciu rozwiązania FlexPod dokonali udanej migracji do chmur prywatnych.
  • NetApp będzie nadal umacniać swoją czołową pozycję na rynku definiowanej programowo pamięci masowej, oferując klastrowy system Data ONTAP oraz interfejsy API do integrowania aplikacji. Wiąże się to z większymi inwestycjami w łączność z dostawcami usług chmurowych działających w hiperskali, lepszymi funkcjami zapewniania jakości usług (QoS), a także rozszerzeniem integracji API z nowymi rozwiązaniami, takimi jak OpenStack i CloudStack. Więcej informacji o oprogramowaniu centrów danych firmy NetApp dla środowisk VMware

Dynamiczny transfer danych między chmurami

NetApp umożliwia klientom łatwe przenoszenie danych i obciążeń między wszystkimi instancjami systemu Data ONTAP w środowisku wielochmurowym. W przyszłym tygodniu, na imprezie Oracle OpenWorld (24–27 września), NetApp zaprezentuje technologię do translacji hipernadzorców „w locie”, obsługującą ruch obciążeń między zróżnicowanymi środowiskami. Technologia ta stanowi uzupełnienie dotychczasowej oferty produktów do transportu danych, takich jak czołowe oprogramowanie do replikacji danych SnapMirror. Zostanie ono udoskonalone o funkcję łatwej replikacji danych do zasobów chmury prywatnej lub publicznej z myślą o ochronie danych i przywracaniu działania po awarii.

Bogaty wybór technologii, aplikacji oraz usługodawców chmury publicznej

NetApp będzie nadal zapewniać klientom szeroki wybór w dziedzinie chmur hybrydowych, unikając jednocześnie konkurencji z partnerami oferującymi usługi chmur publicznych. W ramach swojej strategii NetApp obsługuje wszystkie główne środowiska operacyjne chmury, platformy wirtualizacji, modele wdrażania aplikacji oraz rozwiązania do zarządzania chmurą. W ciągu najbliższych miesięcy firma zaprezentuje efekty integracji z czołowymi dostawcami w każdym z tych obszarów. Obejmują one wkład w rozwój środowiska OpenStack i CloudStock, a także współpracę z nowymi partnerami z segmentu usługodawców chmurowych działających w hiperskali.

Usługi w chmurze oparte na pamięci masowej NetApp oferuje ponad 175 dostawców. Partnerzy ci mają w swojej ofercie ponad 300 rozwiązań dla dostawców usług w chmurze. Microsoft przyznał niedawno firmie NetApp tytuł Partnera Roku w Dziedzinie Serwerów, a w zeszłym roku Partnera Roku w Dziedzinie Chmur Prywatnych.autor: Cezary Tchorek-Helm

Czytaj także

vCloud Hybrid Service

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2013 02:15
VMware zaprezentował vCloud Hybrid Service, chmurę obliczeniową IaaS (Infrastruktura jako usługa), dostarczaną i obsługiwaną przez VMware, zbudowaną na niezawodnych fundamentach VMware vSphere.
rozwiń zwiń
Czytaj także

CloudOS: Chmura dla wszystkich

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2013 22:28
Microsoft przedstawił spójną wizję rozwiązań do budowy chmury każdego rodzaju – publicznej, prywatnej i hybrydowej. CloudOS - jak firma z Redmond nazywa swoje środowisko chmurowe - bazuje na Windows Server 2012 R2, System Center i Windows Azure.
rozwiń zwiń