Nowe Technologie

Idealny CIO przyszłości

Ostatnia aktualizacja: 17.08.2013 06:50
Liderzy biznesowi z europejskich firm, biorący udział w badaniu zleconym przez Ricoh, określili kluczowe cechy, które będą wymagane od dyrektora działu IT z sektora publicznego w niedalekiej przyszłości.
Idealny CIO przyszłości

Te cechy to: doświadczenie w marketingu i wiedza w zakresie technologii (wspólnie na pierwszym miejscu) oraz wiedza na temat kluczowych procesów biznesowych w firmie. 90 procent liderów przyznaje, że ich dyrektorzy działów IT są odpowiednio wyposażeni, aby przeprowadzić transformację cyfrową w zakresie świadczenia usług publicznych.

  • „Sektor publiczny jasno wskazuje, że niezbędne jest, aby dyrektorzy działów IT rozumieli przyszłe potrzeby komunikacyjne obywateli. Europejska Agenda Cyfrowa nastawiona jest na ułatwianie obywatelom i przedsiębiorstwom nawiązywania kontaktów z organami publicznymi w dowolnym miejscu w UE i na przeniesienie europejskich usług publicznych na poziom "domyślnej administracji elektronicznej.Ustanowiony został cel, aby do 2015 roku 50 proc. obywateli korzystało z usług administracji elektronicznej.”– mówi Carsten Bruhn, Executive Vice President, Ricoh Europe.

Jednakże, pomimo optymizmu i wsparcia dla dzisiejszych CIO, badanie ukazuje, że ponad 2/3 (68 proc.) europejskich organizacji z sektora publicznego nie jest gotowych na transformację cyfrową. Możliwymi przyczynami wolnego tempa zmian według liderów sektora jest fakt, że mimo iż dyrektorzy działów IT są w pełni upoważnieni do prowadzenia zmian w kluczowych obszarach zarządzania finansowego, zaangażowania klientów i analityki biznesowej/danych, tylko 9 procent jest w stanie zmienić kluczowe procesy w firmie. Ponadto, tylko 29 proc. liderów uważa, że zarządzanie zmianą, które jest kluczowe do wprowadzenia nowych sposobów pracy i wprowadzenia sektora publicznego w erę cyfryzacji, leży w gestii CIO.

 autor: Jan Petersen