Nowe Technologie

Inwestycje w technologie cyfrowe: szybszy rozwój przedsiębiorstw

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2013 13:03
Najnowsze badanie przeprowadzone przez Accenture dowodzi, że kierunek, który pozwoli firmom osiągnąć oczekiwany wzrost i coraz lepsze wyniki operacyjne to inwestycje w technologie cyfrowe i poprawianie jakości doświadczenia klienta (tzw. customer experience).
Inwestycje w technologie cyfrowe: szybszy rozwój przedsiębiorstw

Accenture zebrało opinie wyższej kadry menadżerskiej z działów IT z ponad 200 globalnych firm reprezentujących różne branże. Spośród tych firm, niezależni od Accenture audytorzy wyłonili najlepsze organizacje w trzech dziedzinach IT: dostarczania usług (IT Execution), elastyczności organizacji IT (IT Agility) oraz innowacyjności (IT Innovation). Wśród liderów we wszystkich trzech obszarach znalazło się 13 firm i to właśnie do nich porównane zostały pozostałe przedsiębiorstwa . Badanie miało na celu m.in. znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak obecnie funkcjonują działy IT, a jak zarządzający nimi wyobrażają je sobie w przyszłości.

Jednym z najważniejszych spostrzeżeń wynikających z badania jest to, że wśród organizacji będących liderami, szefowie IT uczestniczą w budowaniu strategii całej firmy, a podległe im działy nie są tylko dostawcą zamawianych wewnętrznie usług czy rozwiązań.

- Sytuacja, kiedy szef działu IT jest równocześnie członkiem zarządu firmy, w której pracuje nie zdarza się w Polsce często. Wynika to z faktu, że rodzime przedsiębiorstwa ciągle jeszcze traktują obszar IT jako, w pewnym sensie, służebny wobec organizacji. Wciąż pokutuje przeświadczenie, że IT powinno dostarczać zamówione przez inne działy organizacji rozwiązania, nie mając realnego wpływy na globalną politykę firmy. Doświadczenie światowych liderów pokazuje jednak, że to nie jest właściwa droga. W ostatnich latachnajwiększy sukces odnosiły firmy, które potrafiły strategicznie inwestować w rozwiązania IT, na których budowane były produkty i usługi mające na celu postawienie klienta w centrum uwagi. – mówi Marcin Zygmanowski, Managing Director i Technology Growth Platform Lead, Accenture Polska.

  • Liderzy, chętniej niż inne organizacje, decydują się na testowanie, a następnie wdrażanie takich rozwiązań, jak chmury obliczeniowe, analityka i obecność w mediach społecznościowych. Firmy te opracowują nowe produkty i usługi w oparciu o potencjał zastosowanych rozwiązań i technologii cyfrowych, co pozwala im zdobyć lub powiększyć przewagę nad konkurencją. Potrafią też skutecznie identyfikować i usuwać nie tylko przeszkody natury technologicznej, ale również ograniczenia procesowe, organizacyjne, prawne i inne stojące na drodze do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań.
  • Wysokoefektywne organizacje są liderami we wprowadzaniu usług mobilnych. 69 procent z nich dąży do uruchomienia transakcji mobilnych, podczas gdy podobne plany ma tylko 42 procent pozostałych przedsiębiorstw. Warto też zauważyć, że firmy będące liderami w zakresie stosowania rozwiązań IT średnio dwa razy częściej niż pozostali gracze odnotowują oczekiwany lub wyższy niż przewidywany zwrot z inwestycji w narzędzia analityczne. Skutecznie łącząc i wykorzystując dostępne informacje, procesy i systemy, liderzy są w stanie uzyskać lepsze rozwiązania analityczne niż inne organizacje.

- Wysokoefektywne firmy budują silne fundamenty cyfrowego biznesu. We wszystkich obszarach swoich działań wykorzystują zaawansowane rozwiązania technologiczne. Dążą do udoskonalenia tzw. customer experience, czyli całości interakcji pomiędzy klientem, a organizacją oraz do poprawy osiąganych wyników – dodaje Marcin Zygmanowski, Accenture Polska – Firmy, które wyróżniają się pod względem wykorzystania potencjału IT wiedzą, jak zastosować w praktyce cyfrową rewolucję. Właśnie dlatego nie koncentrują się jedynie na osiągnięciu wydajności operacyjnej i cięciu kosztów, ale zwiększają również inwestycje w strategiczne technologie, które umożliwią im dalszy rozwój.

Efektywne zarządzanie hybrydowym środowiskiem IT

Badanie dowiodło, że liderzy pod względem skuteczności zarządzania działami IT, chętniej wprowadzają rozwiązania oparte na chmurze, przez co odnotowują szybsze i większe korzyści z modernizacji technologii niż pozostałe organizacje. Jedna trzecia (33 procent) kadry menedżerskiej reprezentującej te firmy przyznała, że efektywnie zastępuje systemy informatyczne starszej generacji chmurą prywatną lub publiczną, a 15 procent już obecnie centralnie zarządza w pełni wirtualną i dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą hybrydową.

Liderzy zakładają jednak, że część ich IT – zarówno w zakresie infrastruktury, middleware, jak i aplikacji - będzie nadal opierać się na tradycyjnych modelach, uwzględniających hosting i lokalizację w firmie. Uważają, że prawie sześć na dziesięć (59 procent) wykorzystywanych przez nich aplikacji w perspektywie do 2020 roku będzie nadal działało w dotychczasowym modelu.

Klient w centrum uwagi

Kształtowanie zorientowanych na klienta strategii inwestowania w obszar IT, wymieniane jest niezmiennie przez liderów rynku pośród trzech priorytetowych działań. Wysokoefektywne firmy dużo lepiej niż inne przedsiębiorstwa oceniają także pod względem technicznym i biznesowym swoje aplikacje front – office. Jest to konsekwencją wieloletniego priorytetyzowania inwestycji w aplikacje z obszarów: sprzedaży i marketingu, obsługi klienta, finansów i rachunkowości oraz wsparcia łańcucha dostaw.

Zarządzanie bezpieczeństwem IT i ryzykiem biznesowym

Organizacje coraz bardziej koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa stosowanych na szeroką skalę rozwiązań cyfrowych, ale wiele z nich ma problemy z wdrożeniem nowych technologii bezpieczeństwa.

Mimo iż większość respondentów wierzy, że poziom realizowanych przez nich inwestycji odpowiada ogólnym potrzebom, 44 procent ankietowanych przyznaje, że zbyt mało inwestowali w cyberbezpieczeństwo. Jednocześnie jednak dla 75 procent liderów wśród priorytetów na najbliższy rok znajduje się dalsze obniżanie profilu ryzyka i szybsze wprowadzanie nowocześniejszych praktyk i bezpieczeństwa w obszarze IT.

 autor: Cezary Tchorek-Helm