Burza

02.01.1977 00:00
  • Fragmenty przemówień na londyńskim obchodzie "Burzy" - okresu walk jawnych Armii Krajowej, które toczyły się w 1944 r. w miarę przesuwania się frontu niemiecko-sowieckiego przez ziemie polskie - osób biorących czynny udział w terenie walkach "Burzy": Tadeusza Klimowskiego pseud. "Ostoja" - «cichociemny», były szef sztabu 27 wołyńskiej Dywizji AK; A Dodaj do playlisty
Fragmenty przemówień na londyńskim obchodzie "Burzy" - okresu walk jawnych Armii Krajowej, które toczyły się w 1944 r. w miarę przesuwania się frontu niemiecko-sowieckiego przez ziemie polskie - osób biorących czynny udział w terenie walkach "Burzy": Tadeusza Klimowskiego pseud. "Ostoja" - «cichociemny», były szef sztabu 27 wołyńskiej Dywizji AK; Adolfa Pilcha pseud. "Góra-Dolina" - «cichociemny», były dowódca zgrupowania stołpeckiego AK; Bolesława Ałabina pseud. "Kwiatkowski" - lekarza oddziałów partyzanckich 9 pułku Piechoty AK w okręgu Lublin /fragment wystąpienia/. Organizator wieczoru: Tadeusz Żenczykowski - przewodniczący Rady Naczelnej Koła Armii Krajowej.