Polskie Radio

Matura 2021. Powtórka z historii - od połowy XIX wieku do I wojny światowej

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021 06:00
Procesy zjednoczeniowe Włoch i Niemiec w XIX wieku, wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, przemiany gospodarcze i społeczne oraz nowe prądy ideowe, polityka zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej - rusyfikacja, germanizacja i autonomia galicyjska, polski pozytywizm i twórczość młodopolska, konflikty poprzedzające wybuch I wojny światowej, wybuch I wojny światowej i jej przebieg, I wojna światowa a sprawa polska - zapraszamy na przedmaturalną powtórkę z historii z Polskim Radiem!
XIX wiek i I wojna światowa
XIX wiek i I wojna światowaFoto: Wikimedia Commons/dp

Poniżej prezentujemy artykuły i serwisy historyczne, które pomogą przygotować się do matury z historii. Wiedza podana jest w atrakcyjny sposób, w formie infografik, materiałów interaktywnych i audycji z udziałem historyków. Materiały bazują na bogatych zbiorach nagrań Polskiego Radia.

W szóstym artykule z cyklu prezentujemy propozycje dotyczące okresu od połowy XIX wieku do zakończenia I wojny światowej. Wybór oparliśmy o podstawę programową (zalecenia dla poziomu podstawowego i rozszerzonego) dla liceów i techników.

II POŁOWA XIX WIEKU I I WOJNA ŚWIATOWA

 Europa i świat w II połowie XIX i na początku XX wieku

Procesy zjednoczeniowe Włoch i Niemiec w XIX w.:

Przyczyny i skutki wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych:

Przyczyny, zasięg i następstwa ekspansji kolonialnej państw europejskich, Stanów Zjednoczonych i Japonii:

Zagadnienia kolonializmu poruszone są także w serwisie poświęconym Josephowi Conradowi [kliknij w obrazek poniżej]:

src=" //static.prsa.pl/4e57751e-c494-4d26-8c72-7f7107f55e1a.file"

Przemiany gospodarcze i społeczne. Nowe prądy ideowe

Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX i na początku XX wieku

Nowoczesne ruchy polityczne (socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy):

src=" //static.prsa.pl/65b07573-bb81-4e58-9190-079ddddecb7a.file"

Przyczyny, przebieg i skutki rewolucji w latach 1905-1907 w Rosji i w Królestwie Polskim:

Kultura i nauka polska w II połowie XIX i na początku XX wieku.

Postać Henryka Sienkiewicza, omówienie jego dzieł i ich wpływu na kulturę przedstawiamy w serwisie poświęconym nobliście [kliknij w obrazek poniżej]

src=" //static.prsa.pl/ed5d1577-74e0-4be1-8f7c-6d8f9de53ff7.file"


I wojna światowa

Przyczyny wybuchu wojny:

Charakter działań wojennych na różnych frontach:

Przyczyny i skutki rewolucji lutowej i październikowej w Rosji:

Sytuacja ludności cywilnej, z uwzględnieniem przykładów eksterminacji:

Sprawa polska w przededniu i podczas I wojny światowej

Zobacz więcej na temat: Matura 2021 W POLSKIM RADIU