Section1
Druki z czasów Powstania Styczniowego
Wszystkie Komitet Centralny jako tymczasowy Rząd Narodowy. [Nikczemny rząd najezdniczy...] : Warszawa, dnia 22 stycznia 1863 r Foto: Biblioteka Narodowa