W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 30.08.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska -  Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Marta Chodorowska - Agata Czuba

Joanna Sobieska - Marta Półtorak - Wieruch

Sebastian Świerszcz - Hieronim Leśniak

Henryk Talar - Janusz Tetera

Marciń Troński - Bronisław Wieruch