W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 29.11.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Elżbieta Gaertner - Irena Jabłońska

Lucyna Malec - Danusia Lisiecka

Paweł Nowisz - Wacław Zdrojowy

Jarosław Gajewski - Swen Larsson

Sławomir Pacek - Włodzimierz Praszczałek