Baczyński

polskieradio.pl
Katarzyna Ingram 23.01.2011
Marcin Bosak
Marcin Bosak, foto: Polskie Radio

Zapraszamy na poetycko-biograficzne słuchowisko o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim. Scenariusz przygotowała Małgorzata Szymankiewicz, reżyserował Waldemar Modestowicz.

Autor:
Małgorzata Szymankiewicz

Reżyseria:
Waldemar Modestowicz
Realizacja:
Paweł Szaliński
Opracowanie muzyczne:
Tomasz Obertyn

Obsada:
Krzysztof - Marcin Bosak
Stefania-matka poety - Elżbieta Kępińska
Barbara - Agnieszka Judycka
oraz
Anna Szymańczyk (debiut na antenie Polskiego Radia)
Paweł Ciołkosz
Piotr Bajtlik


Słuchowisko poetycko-biograficzne o Krzysztofie Baczyńskim napisane z okazji przypadającej 22 stycznia 90-tej rocznicy jego urodzin.
Stanisław Pigoń, na wieść o decyzji Baczyńskiego o wstąpieniu w konspiracyjne szeregi komentował „Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów”. Kazimierz Wyka już w 1943 roku w „Liście do Jana Bugaja” jako patronów jego poezji wskazał Słowackiego, Norwida, Miłosza i Czechowicza. Jerzy Zagórski wspomnieniowy szkic o Baczyńskim w Tygodniku Powszechnym z 1947 roku zatytułował „Śmierć Słowackiego”.
Słuchowisko próbuje odpowiedzieć na pytanie jak rodziła się legenda Baczyńskiego – poety i żołnierza. Autorka w scenariuszu, w którym znalazło się wiele wierszy poety, tych znanych i mniej znanych, docieka, jakie powody wstąpienia do konspiracji kierowały tym wrażliwym, chorowitym i delikatnym mężczyzną, który zapowiadał się na znakomitego poetę. Przypomnijmy, że umarł w wieku 23 lat, a więc całą jego twórczość, tak cenioną i powszechnie znaną, można zaliczyć do juweniliów. Odpowiedzi w słuchowisku są niejednoznaczne, tak jak poezja Baczyńskiego, która zabrzmi w znakomitych interpretacjach aktorskich.
W słuchowisku wykorzystano wspomnienia zawarte w tomie "Żołnierz, poeta, czasu kurz" pod red. Z. Wasilewskiego oraz fragmenty opowiadania Jerzego Zawieyskiego pt. "Spotkanie z Emanuelem".