"Baczyński" w Programie 1

polskieradio.pl
Katarzyna Ingram 23.01.2011
Marcin Bosak
Marcin Bosak, foto: Polskie Radio

Zapraszamy na słuchowisko poetycko-biograficzne o Krzysztofie Baczyńskim napisane z okazji przypadającej 22 stycznia 90-tej rocznicy jego urodzin.

Stanisław Pigoń, na wieść o decyzji Baczyńskiego o wstąpieniu w konspiracyjne szeregi komentował „Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów”. Kazimierz Wyka już w 1943 roku w „Liście do Jana Bugaja” jako patronów jego poezji wskazał Słowackiego, Norwida, Miłosza i Czechowicza. Jerzy Zagórski wspomnieniowy szkic o Baczyńskim w Tygodniku Powszechnym z 1947 roku zatytułował „Śmierć Słowackiego”.

Słuchowisko próbuje odpowiedzieć na pytanie jak rodziła się legenda Baczyńskiego – poety i żołnierza. Autorka w scenariuszu, w którym znalazło się wiele wierszy poety, tych znanych i mniej znanych, docieka, jakie powody wstąpienia do konspiracji kierowały tym wrażliwym, chorowitym i delikatnym mężczyzną, który zapowiadał się na znakomitego poetę. Przypomnijmy, że umarł w wieku 23 lat, a więc całą jego twórczość, tak cenioną i powszechnie znaną, można zaliczyć do juweniliów. Odpowiedzi w słuchowisku są niejednoznaczne, tak jak poezja Baczyńskiego, która zabrzmi w znakomitych interpretacjach aktorskich.
Ponadto w słuchowisku wykorzystano wspomnienia zawarte w tomie "Żołnierz, poeta, czasu kurz" pod red. Z. Wasilewskiego oraz fragmenty opowiadania Jerzego Zawieyskiego pt. "Spotkanie z Emanuelem".

Wystąpią:
Krzysztof - Marcin Bosak,
Stefania-matka poety - Elżbieta Kępińska,
Barbara - Agnieszka Judycka,
oraz
Anna Szymańczyk (debiut na antenie Polskiego Radia),
Paweł Ciołkosz
Piotr Bajtlik

Scenariusz Małgorzaty Szymankiewicz zrealizowali: Waldemar Modestowicz (reżyseria), Tomasz Obertyn (oopracowanie muzyczne), Paweł Szaliński (realizacja akustyczna).