Ekumenia
Section05Polskie Radio współpracuje z działającymi w naszym kraju kościołami i wyznaniami mniejszościowymi od 1982 roku. Od początku 2005 roku istnieje Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia. Redakcja realizuje trzy audycje, nadawane co tydzień, przygotowywane we współpracy z siedmioma Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej: Prawosławnym, Ewangelicko – Augsburskim, Ewangelicko – Reformowanym, Ewangelicko – Metodystycznym, Chrześcijan Baptystów, Starokatolickim Mariawitów i Polskokatolickim, a także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.

czytaj więcej »

Section06
Ekumenia wydarzenia
  • Kolejna kadencja biskupa Jana Cieślara Ksiądz biskup Jan Cieślar po raz drugi został biskupem Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wybory biskupa odbyły się 12 września podczas Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. Kolejna kadencja biskupa obejmuje lata 2020-2030.
  • Wirtualna Pielgrzymka Ekumeniczna i Akcja „Buty” Na przełomie września i października odbędzie się 1. Wirtualna Pielgrzymka Ekumeniczna dlaSprawiedliwości Klimatycznej. W jej ramach w internecie odbędzie się szereg webinariów oraz akcja„Buty”, która w warunkach pandemii ma zademonstrować wsparcie dla idei sprawiedliwościklimatycznej.
  • Pamięci bp. Johna K. Yambasu John K. Yambasu, biskup rezydent Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Sierra Leone i przewodniczący Rady Kościołów w Sierra Leone, zginął w wypadku drogowym 16 sierpnia. Miał żonę i pięcioro dzieci. Odegrał kluczową rolę w kościele Zjednoczonych Metodystów, aktywnie angażował się w dzieło ekumeniczne. Yambasu był również przewodniczącym Africa College of Bishop of the United Methodist Church i nowowybranym rektorem Africa University.
  • Czas dla Stworzenia Pierwszy dzień września to Dzień Stworzenia, ale okres w którym mówi się o wartości życia w zgodzie z naturą trwa do 4 października. Katolicka Rada Konferencji Episkopatów Europy i ekumeniczna Konferencja Kościołów Europy wystosowały wspólne przesłanie na doroczną inicjatywę ekologiczną zwaną Czasem dla Stworzenia.
  • Solidarność międzyreligijna w czasie pandemii Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego i Światowa Rada Kościołów wydały wspólny dokument na temat pandemii koronawirusa. Nosi on tytuł „Służąc zranionemu światu w solidarności międzyreligijnej: chrześcijańskie wezwanie do refleksji i działania podczas pandemii COVID-19”. Jego celem jest zachęcenie kościołów i organizacji chrześcijańskich do refleksji nad znaczeniem solidarności międzyreligijnej w świecie dotkniętym przez koronawirusa.
  • Poświęcenia nowej warszawskiej cerkwi Hagia Sophia W Warszawie odbędzie się 20 września uroczystość poświęcenia nowej warszawskiej cerkwi Hagia Sophia. Na uroczystość zaprosił zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego metropolita Sawa. Po konsekracji odprawiono tam nabożeństwa.
Section07
Posłuchaj
04'55 Pięć minut nad Biblią 19 września godz. 07:40
04'24 Pięć minut nad Biblią 12 września godz. 07:36
06'08 Pięć minut nad Biblią 29 sierpnia godz. 07:42
04'41 Pięć minut nad Biblią 22 sierpnia godz. 07:41
04'41 Pięć minut nad Biblią 15 sierpnia godz. 07:42
05'22 Pięć minut nad Biblią 8 sierpnia godz. 07:38
05'07 Pięć minut nad Biblią 1 sierpnia godz. 07:40
05'28 Pięć minut nad Biblią 25 lipca godz. 07:39
Section14
Audycje
Section15