Ekumenia
Section05Polskie Radio współpracuje z działającymi w naszym kraju kościołami i wyznaniami mniejszościowymi od 1982 roku. Od początku 2005 roku istnieje Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia. Redakcja realizuje trzy audycje, nadawane co tydzień, przygotowywane we współpracy z siedmioma Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej: Prawosławnym, Ewangelicko – Augsburskim, Ewangelicko – Reformowanym, Ewangelicko – Metodystycznym, Chrześcijan Baptystów, Starokatolickim Mariawitów i Polskokatolickim, a także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.

czytaj więcej »

Section06
Ekumenia wydarzenia
  • Obradowała Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej 1 grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Rozmawiano m.in. o kontaktach z Polskim Forum Chrześcijańskim, Ekumenicznej Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klimatycznej, a także przyszłorocznych wydarzeniach ekumenicznych – Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe czy poprzedzającym je spotkaniu europejskich delegatów w Warszawie. Zaproszono też Kościoły PRE do włączenia się w proces synodalny w Kościele Rzymskokatolickim.Spotkanie zorganizowano w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska, w Warszawie.
  • W Warszawie zainaugurowano kolejną edycje ekumenicznego Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom W parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie zainaugurowano 26 listopada Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. To już 28. odsłona kampanii służącej pozyskaniu środków na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku najmłodszych, a także na bezpłatne posiłki, stypendia oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Od 22 lat akcje prowadzą charytatywne organizacje 4 kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska), Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.
  • Królowa Elżbieta II: Ewangelia Chrystusa i jej nauczanie są niezmienne "Nikt z nas nie może spowolnić upływu czasu; ale choć często patrzymy na wszystko, co zmieniło się na przestrzeni lat, wiele pozostaje niezmienione, w tym Ewangelia Chrystusa i jej nauczanie" - zwróciła uwagę królowa Elżbieta II w przemówieniu do Synodu Generalnego Kościoła Anglii.Królowa podkreśliła także, że Ewangelia może być źródłem nadziei i jedności nawet w trudnych czasach.
  • Spotkanie na temat ruchu mesjanistycznego wśród Żydów. Akademia Ekumeniczna w Katowicach zaprasza na spotkanie „Co znaczy być Żydem wierzącym w Jezusa?”. O ruchu mesjanistycznym wśród Żydów będzie mówił Adam Dylus, koordynator krajowy inicjatywy „Toward Jerusalem Council II” (W kierunku Soboru jerozolimskiego II).
  • Przedstawiciele Diakonii Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przekazali dary rzeczowe dla szpitala w Hajnówce. 9 listopada przedstawiciele Diakonii Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przekazali dary rzeczowe dla szpitala w Hajnówce. Do placówki tej trafiają m.in. uchodźcy i migranci, wymagający hospitalizacji po długiej tułaczce w przygranicznych lasach.
  • Rodzicielska sobota: w prawosławiu czas wspominania zmarłych Wierni Kościoła prawosławnego w Polsce odwiedzali 6 listopada cmentarze, w cerkwiach odprawiane były liturgie i modlitwy za zmarłych. Tego dnia przypadła w tym roku tzw. rodzicielska sobota – tradycyjny w prawosławiu czas wspominania tych co odeszli.
Section07
Posłuchaj
05'21 Pięć minut nad Biblią 4 grudnia godz. 07:42
04'13 Pięć minut nad Biblią 27 listopada godz. 07:41
05'28 Pięć minut nad Biblią 20 listopada godz. 07:42
04'43 Pięć minut nad Biblią 13 listopada godz. 07:41
04'32 Pięć minut nad Biblią 6 listopada godz. 07:42
03'00 Pięć minut nad Biblią 30 października godz. 07:41
04'46 Pięć minut nad Biblią 23 października godz. 07:42
05'09 Pięć minut nad Biblią 16 października godz. 07:40
Section14
Audycje
Section15